Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I provide my own list of CA-certificates for TLS-connections from within a Add-On

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guidow

more options

I'm considering writing an Add-On that does a DNSSEC/DANE lookup.

My scenario is that a DNSSEC query for the TLSA (DANE) records of a site return a full Root Certificate for a site. (2,0,0 in DANE jargon.)

I want to create new TLS context with a CA-pool containing just that Certificate, so that when I browse to the site, the TLS-layer verifies the site certificate against the DNSSEC-specified Root CA.

My question: how do I program that in an add on? How can I specify a *certain* CA root certificate before opening the connection.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Replying to myself to add some more information.

For doing the DNSSEC-DANE lookup, I use a strategy as pioneered by the DNSSEC validation Add On.

My question is how to create a TLS-connection context with a certain Root CA before connection to the site.