Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does Firefox use an unsigned server connection request before conneting to internet?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When an application wants to make a connection to a server for internet or updates it presents a signed server connection request. Recently, in order to get Firefox to connect to the internet, I have to approve unsigned server connection requests even though I know unsigned requests are open to abuse from hackers. How can I get Firefox and other applications from reliable suppliers to issue SIGNED server connection request? Please help. Regards.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options