Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is crashing for me. Please help.

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mohammed.samad

more options

my adobe flash player crashes altime,ple solve my problem,i submitted my last 5 crashes report id.. bp-f2ea90e1-1be4-43e8-827f-d47b72131128 11/28/2013 2:46 AM bp-78dd5e21-220b-49aa-8a2f-c48262131128 11/28/2013 2:37 AM bp-6fdba41a-2a09-45c4-b762-631242131128 11/28/2013 2:37 AM bp-cc9dda60-7566-44c7-a5a5-580032131128 11/28/2013 2:37 AM bp-f9495090-860b-41a9-99e1-6466c2131128 11/28/2013 2:37 AM


moderator added a proper Title for this thread

Được chỉnh sửa bởi the-edmeister vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Reinstall fresh copy of firefox Fixes crashes