Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how can I make the menu tool bar largeer

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I mean the file, edit, view, etc on the tool bar

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is an extension which can increase the font size for all of the toolbars including the menu bar: Theme Font & Size Changer.

If you wanted to only increase the menu font, you probably could do that with a custom style rule. (But someone one need to develop one...)