Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I import/restore bookmarks to firefox from another computer/browser with bookmark icons included?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 57 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When you import bookmarks from Firefox or another browser into Firefox in a separate computer the bookmarks get imported fine, however their icons get disappeared. You have to click on every single bookmark in order to load its corresponding icon!

Note: The Google Chrome does not have this issue. The bookmark and their icons get imported to Chrome without further clicking on the imported bookmarks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You would have to copy the places.sqlite file or possibly import an HTML backup (bookmarks.html) to get the favicons. A JSON backup doesn't include the favicons, so in that case you need to visit each bookmarked site.