Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

installation of battlefield 3 browser plugin doesn't seem to work but it is fine in Internet Explorer

  • 3 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 3204 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi andrasdorko

more options

Whenever Battlefield3 game's Battlelog browser plugin is highlighted to install because of a new version... it never installs right.. after every single install it keeps offering the same version of plugin to install..

It has been like that for me nearly a year...

I have already tried to deactivate / activate all sorts of plugins which seem to be involved in it but no luck at all... I have seen other people complaining about it as well..

Thanks, Andras Dorko

Giải pháp được chọn

Sorry, that doesn't xound like a Firefox support issue.
Have you tried the Battlefield 3 fora?
http://battlelog.battlefield.com/bf3/forum/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Sorry, that doesn't xound like a Firefox support issue.
Have you tried the Battlefield 3 fora?
http://battlelog.battlefield.com/bf3/forum/

more options

Thank you for your reply...

After uninstalling Firefox latest one and reinstalling it did not improve anything but reinstalling the beta even more latest one sorted this issue...

Thanks, Angain..

more options

I don't know how to cloce this thread...

Thank again..