Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What does the Firefox logo represent, a fox or a red panda?

  • 1 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 43668 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Certain websites claim that the Firefox logo is not actually a fox, but a red panda.

I learn that the name firefox is another name for firefox. But does the animal in the logo too represent a red panda?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

http://www-archive.mozilla.org/projects/firefox/firefox-name-faq.html
What's a Firefox?
A "Firefox" is another name for the red panda.