Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Nightly isn't showing new changes?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 64 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Randy

more options

I was told today that by installing nightly I could try out the new Australis version and yet I see nothing different and it's slow as molasses?

Giải pháp được chọn

I think there are two different Nightly versions. The one with the fullest exploration of the Australis theme is the "UX" Nightly. This page has the install links: http://people.mozilla.org/~jwein/ux-nightly/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I think there are two different Nightly versions. The one with the fullest exploration of the Australis theme is the "UX" Nightly. This page has the install links: http://people.mozilla.org/~jwein/ux-nightly/

more options

You rock, thanks!