Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get IE off my computer?Can't find it in Programs.

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 4797 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi reggie51

more options

I want to use only Firefox..it is my default browser buy IE keeps popping up.I can't find it in the list of programs to uninstall it.

Giải pháp được chọn

hello reggie51, here are the instructions by microsoft how you can uninstall IE on windows 7: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/install-ie#ie=ie-10-win-7

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello reggie51, here are the instructions by microsoft how you can uninstall IE on windows 7: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/install-ie#ie=ie-10-win-7

more options

Thank you so much.