Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

I am having a problem with the FireFox browser. I have attached two files that best describe the problem. I have labeled them A & B. A is the way it should lo

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I am having a problem with the FireFox browser. I have attached two files that best describe the problem. I have labeled them A & B. A is the way it should look and B is what happens after I have I opened several tabs. I can get it back to normal if I click on VIEW than click on customize. When the customize window appears FireFox returns to its normal state. I than click on the done box and go back to what I have been doing. I tried resetting FireFox back to default settings, but that did not correct the problem. This began happening about a month ago. Is there a way I can fix this problem? Thanks for your help. [email address removed for privacy and security] A

Được chỉnh sửa bởi Andrew vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Attached are the two attachments missing from original post. robertdfink

Được chỉnh sửa bởi rcdf vào

more options

I agree with cor-el's recommendation here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/977538#answer-501609

Probably better to continue in that thread.

more options