Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Accidentally deleted my Firefox data through the uninstallation of Firefox UX browser. Is it possible for me to recover the data?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3771 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mohdzarif

more options

I chose to delete the Firefox UX's data when I uninstalled it and forgot that it shares the same profile and data with the current Firefox.

How is it possible to recover my data, maybe with a files recovery software like Recuva or something?

Giải pháp được chọn

I solved my problem with System Restore. Thanks for your response though.

D :D :D :D
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello,

It may be possible.

Good luck. I hope that helps.

Được chỉnh sửa bởi Ed vào

more options

Giải pháp được chọn

I solved my problem with System Restore. Thanks for your response though.

D :D :D :D