Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fx 25 - Move Find Bar to Top

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Yaron

more options

I'm using 'Tabs on Bottom'. I'd like to set the Findbar on top between the main toolbar and the Tabs toolbar (NOT below the Tabs toolbar).

Thank you.

I'm using 'Tabs on Bottom'. I'd like to set the Findbar on top between the main toolbar and the Tabs toolbar (NOT below the Tabs toolbar). Thank you.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try this to move the Find Bar to top


click here

more options

Thank you.

In Fx 25 the following code moves the Findbar to top below the Tabs toolbar.

   findbar {
     -moz-box-ordinal-group:0 !important;
     margin-top:-1px !important;
   }
I'd like to set the Findbar on top between the main toolbar and the Tabs toolbar (NOT below the Tabs toolbar).

Được chỉnh sửa bởi Yaron vào