Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does the type break up on firefox?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 86 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Type becomes fuzzy and breaks up after a few minutes of opening browser. It shifts from line to line on the page and is frustrating as the type becomes unreadable.

Giải pháp được chọn

hello, this might be an issue with hardware acceleration - please try updating your graphics driver, or in case this doesn't solve the issue or there is no new version available at the moment, disable hardware acceleration in firefox > options > advanced > general.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello, this might be an issue with hardware acceleration - please try updating your graphics driver, or in case this doesn't solve the issue or there is no new version available at the moment, disable hardware acceleration in firefox > options > advanced > general.