Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Yahoo Chinese big5 dictionary web speaker icon to pronounce the word won't work on firefox 26,27.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 60 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

http://tw.dictionary.search.yahoo.com/search;_ylt=A3eg.nXHREBSxRUAzBh7rolQ?p=test&fr=sfp the web speaker icon to pronounce the word won't work on firefox 26,27. It works on firefox 24,25.

Giải pháp được chọn

hello mizuc, thanks for reporting that - i can replicate the issue & get an error in the web console:

Media resource http://___.mp3 could not be decoded.

edit: i've filed bug 919572 for this issue

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello mizuc, thanks for reporting that - i can replicate the issue & get an error in the web console:

Media resource http://___.mp3 could not be decoded.

edit: i've filed bug 919572 for this issue

Được chỉnh sửa bởi philipp vào