Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

If using adobe flash is not recommended, does firefox have an alternative?

  • 2 trả lời
  • 27 gặp vấn đề này
  • 4655 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can not longer watch videos in firefox. My flashplayer is gone. and I cannot use it in firefox cause it's always getting disabled. does firefox have an alternative to adobe flash?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

No alternative, but I can help you get it running again, first you may want to refresh the plugin database.

SEE: https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-issues-with-plugins-fix-problems#w_re-initializing-the-plugins-database

more options

Your System Details List shows the Flash plugin. What does the Adobe test page say?


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window.