Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need to download quicktime plugin to use the site Blackboard for school. can't find plug in but downloaded actual quick time. please help, thanks!

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 958 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

hello,

I need to download the quicktime plug in to use certain features on the site, Blackboard, for school. Plug in cannot be found and I downloaded quicktime. Please help.

Thank you,

Kirsten

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The QuickTime plugin is part of the QuickTime media player.

See: