X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

ERROR LOADING MODULE: /s=2.0.155.15/js/com/slacker/util/adobe/Omniture.js TypeError: com.slacker.util.CookieJar is undefined

Được đăng

visit aol radio and got the error listed: ERROR LOADING MODULE: /s=2.0.155.15/js/com/slacker/util/adobe/Omniture.js TypeError: com.slacker.util.CookieJar is undefined

visit aol radio and got the error listed: ERROR LOADING MODULE: /s=2.0.155.15/js/com/slacker/util/adobe/Omniture.js TypeError: com.slacker.util.CookieJar is undefined

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • NVIDIA 3D Vision plugin for Mozilla browsers
 • NVIDIA 3D Vision Streaming plugin for Mozilla browsers
 • Next Generation Java Plug-in 10.25.2 for Mozilla browsers
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Shockwave Flash 11.8 d800
 • Unity Player 4.1.2f1
 • 5.1.20513.0
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.03
 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.0.2.122
 • The plug-in allows you to open and edit files using Microsoft Office applications
 • Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

Ứng dụng

 • Firefox 26.0a1
 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
 • URL hỗ trợ: https://support.mozilla.org/1/firefox/26.0a1/WINNT/en-US/

Tiện ích mở rộng

 • about:addons-memory 5 (about-addons-memory@tn123.org)
 • Add-on Compatibility Reporter 2.0 (compatibility@addons.mozilla.org)
 • bug682944 1.1 (bug682944@alice0775)
 • CheckPlaces 2.6.2 (checkplaces@andyhalford.com)
 • F1 by Mozilla Labs 0.8.3 (ffshare@mozilla.org)
 • Feedback 1.2.2 (testpilot@labs.mozilla.com)
 • Firefox OS Simulator 2.0 (r2d2b2g@mozilla.org)
 • Firefox Share (alpha) 0.2.3 (fx-share-addon@mozilla.org)
 • Forecastfox 2.2.2 ({0538E3E3-7E9B-4d49-8831-A227C80A7AD3})
 • Google Search by Image 0.3 (google@hitachi.com)
 • HighSpeedDownload 1.0.0.3 (HighSpeedDownload@dbank.com)
 • Logitech SetPoint 6.5 ({F003DA68-8256-4b37-A6C4-350FA04494DF})
 • Nightly Tester Tools 3.4 ({8620c15f-30dc-4dba-a131-7c5d20cf4a29})
 • Open link in... 1.9 ({ff81e780-5cc0-11d9-9669-0800200c9a66})
 • Password Exporter 1.2.1 ({B17C1C5A-04B1-11DB-9804-B622A1EF5492})
 • pdfit 1.15 (service@touchpdf.com)
 • Print pages to PDF 0.1.9.2 (printPages2Pdf@reinhold.ripper)
 • Qualys BrowserCheck 1.5.48.1 ({7D2FB79E-E58C-4DB5-A36F-AC1C73967F4D})
 • Save as PDF 1.5 (save-as-pdf-ff@pdfcrowd.com)
 • Session Manager 0.8.0.7 ({1280606b-2510-4fe0-97ef-9b5a22eafe30})
 • Session Manager Export Tool 0.2 (sessionmanagerexporttool@tijtij.com)
 • Tab Preview 0.3 ({1de0de3c-0b5c-4f67-90c6-689623894991})
 • Troubleshooter 1.1a (troubleshooter@mozilla.org)
 • WOT 20130129 ({a0d7ccb3-214d-498b-b4aa-0e8fda9a7bf7})
 • X-notifier 3.3.1 ({37fa1426-b82d-11db-8314-0800200c9a66})
 • Add Bookmark Here ² 17.0.20121128 (abhere2@moztw.org) (không hoạt động)
 • BetterPrivacy 1.68 ({d40f5e7b-d2cf-4856-b441-cc613eeffbe3}) (không hoạt động)
 • Bookmark Duplicate Detector 1.0.7 ({ba243cb0-b824-4a26-9418-73ee795d9b9d}) (không hoạt động)
 • Firefox Sync 1.7 ({340c2bbc-ce74-4362-90b5-7c26312808ef}) (không hoạt động)
 • Foxdie for Firefox 3.5.2 (foxdie_ext_ocelot@foxdie.us) (không hoạt động)
 • Hotmail Watcher 1.57 (hotmailwatcher@sonthakit) (không hoạt động)
 • HTTPS-Everywhere 3.1.3 (https-everywhere@eff.org) (không hoạt động)
 • IE Tab 2.0.20120203 ({77b819fa-95ad-4f2c-ac7c-486b356188a9}) (không hoạt động)
 • IE Tab + 2.04.20110724 (coralietab@mozdev.org) (không hoạt động)
 • IE Tab Plus 2.0.0.0 (ietab@ip.cn) (không hoạt động)
 • IE View 1.5.2 ({6e84150a-d526-41f1-a480-a67d3fed910d}) (không hoạt động)
 • mediaplayerconnectivity 0.9.4 ({84b24861-62f6-364b-eba5-2e5e2061d7e6}) (không hoạt động)
 • meebo 1.1 (firefox@meebo.com) (không hoạt động)
 • Microsoft .NET Framework Assistant 1.2.1 ({20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}) (không hoạt động)
 • MR Tech Toolkit 6.0.4 ({9669CC8F-B388-42FE-86F4-CB5E7F5A8BDC}) (không hoạt động)
 • Print Edit 9.0 (printedit@DW-dev) (không hoạt động)
 • Printfriendly initial.rev72 (jid0-vBOAjhAeKgwBUFKLLyJfpmVBWAI@jetpack) (không hoạt động)
 • Prism for Firefox 1.0b3 (refractor@developer.mozilla.org) (không hoạt động)
 • Screengrab 0.96.3 ({02450954-cdd9-410f-b1da-db804e18c671}) (không hoạt động)
 • SQLite Manager 0.7.7 (SQLiteManager@mrinalkant.blogspot.com) (không hoạt động)
 • Tab Scope 1.1.7 (tabscope@xuldev.org) (không hoạt động)
 • Update Channel Selector 1.6.1 (updatechannel@blueprintit.co.uk) (không hoạt động)
 • Weather Watcher Live 1.0.17 (weatherwatcherlive@singerscreations.com) (không hoạt động)
 • WindowsUpdate 1.1.12 ({35106bca-6c78-48c7-ac28-56df30b51d2b}) (không hoạt động)

Javascript

 • incrementalGCEnabled: True

Đồ họa

 • adapterDescription: NVIDIA GeForce 8400GS
 • adapterDescription2:
 • adapterDeviceID: 0x10c3
 • adapterDeviceID2:
 • adapterDrivers: nvd3dum nvwgf2um,nvwgf2um
 • adapterDrivers2:
 • adapterRAM: 512
 • adapterRAM2:
 • adapterVendorID: 0x10de
 • adapterVendorID2:
 • direct2DEnabled: True
 • directWriteEnabled: True
 • directWriteVersion: 6.2.9200.16581
 • driverDate: 7-25-2013
 • driverDate2:
 • driverVersion: 9.18.13.2641
 • driverVersion2:
 • info: {u'AzureCanvasBackend': u'direct2d', u'AzureFallbackCanvasBackend': u'cairo', u'AzureContentBackend': u'direct2d', u'AzureSkiaAccelerated': 0}
 • isGPU2Active: False
 • numAcceleratedWindows: 2
 • numTotalWindows: 2
 • webglRenderer: Google Inc. -- ANGLE (NVIDIA GeForce 8400GS Direct3D9Ex vs_3_0 ps_3_0)
 • windowLayerManagerRemote: False
 • windowLayerManagerType: Direct3D 10

Thay đổi cài đặt

 • accessibility.typeaheadfind.flashBar: 0
 • browser.cache.disk.capacity: 1048576
 • browser.cache.disk.smart_size.first_run: False
 • browser.cache.disk.smart_size_cached_value: 962560
 • browser.history_expire_days.mirror: 180
 • browser.places.importBookmarksHTML: False
 • browser.places.importDefaults: False
 • browser.places.leftPaneFolderId: -1
 • browser.places.migratePostDataAnnotations: False
 • browser.places.smartBookmarksVersion: 4
 • browser.places.updateRecentTagsUri: False
 • browser.search.useDBForOrder: True
 • browser.sessionstore.postdata: -1
 • browser.sessionstore.upgradeBackup.latestBuildID: 20130819030205
 • browser.startup.homepage: http://www.msn.com/| http://www.mozilla.org/developer/#builds|
 • browser.startup.homepage_override.buildID: 20130819030205
 • browser.startup.homepage_override.mstone: 26.0a1
 • dom.max_chrome_script_run_time: 600
 • dom.mozApps.used: True
 • dom.storage.enabled: False
 • dom.w3c_touch_events.expose: False
 • extensions.checkCompatibility: False
 • extensions.checkCompatibility.10.0: False
 • extensions.checkCompatibility.10.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.11.0: False
 • extensions.checkCompatibility.11.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.12.0: False
 • extensions.checkCompatibility.12.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.13.0: False
 • extensions.checkCompatibility.13.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.14.0: False
 • extensions.checkCompatibility.14.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.15.0: False
 • extensions.checkCompatibility.15.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.16.0: False
 • extensions.checkCompatibility.16.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.17.0: False
 • extensions.checkCompatibility.17.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.18.0: False
 • extensions.checkCompatibility.18.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.19.0: False
 • extensions.checkCompatibility.19.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.20.0: False
 • extensions.checkCompatibility.20.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.21.0: False
 • extensions.checkCompatibility.21.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.22.0: False
 • extensions.checkCompatibility.22.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.3.6: False
 • extensions.checkCompatibility.3.6b: False
 • extensions.checkCompatibility.3.6p: False
 • extensions.checkCompatibility.3.6pre: False
 • extensions.checkCompatibility.3.7a: False
 • extensions.checkCompatibility.4.0: False
 • extensions.checkCompatibility.4.0b: False
 • extensions.checkCompatibility.4.0p: False
 • extensions.checkCompatibility.4.0pre: False
 • extensions.checkCompatibility.4.2: False
 • extensions.checkCompatibility.4.2a: False
 • extensions.checkCompatibility.4.2a1: False
 • extensions.checkCompatibility.4.2a1pre: False
 • extensions.checkCompatibility.4.2b: False
 • extensions.checkCompatibility.4.2p: False
 • extensions.checkCompatibility.4.2pre: False
 • extensions.checkCompatibility.5.0: False
 • extensions.checkCompatibility.5.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.5.0b: False
 • extensions.checkCompatibility.5.0p: False
 • extensions.checkCompatibility.5.0pre: False
 • extensions.checkCompatibility.6.0: False
 • extensions.checkCompatibility.6.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.6.0b: False
 • extensions.checkCompatibility.7.0: False
 • extensions.checkCompatibility.7.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.7.0b: False
 • extensions.checkCompatibility.8.0: False
 • extensions.checkCompatibility.8.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.9.0: False
 • extensions.checkCompatibility.9.0a: False
 • extensions.checkCompatibility.nightly: False
 • extensions.lastAppVersion: 26.0a1
 • font.internaluseonly.changed: True
 • general.useragent.extra.betterprivacy:
 • general.useragent.extra.firefox: Firefox/3.6.10
 • general.useragent.extra.microsoftdotnet: ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
 • gfx.direct3d.last_used_feature_level_idx: 0
 • gfx.direct3d.prefer_10_1: True
 • gfx.font_rendering.directwrite.enabled: True
 • network.cookie.lifetimePolicy: 2
 • network.cookie.prefsMigrated: True
 • places.database.lastMaintenance: 1376914135
 • places.history.expiration.transient_current_max_pages: 93890
 • places.history.expiration.transient_optimal_database_size: 150222928
 • places.last_vacuum: 1311789681
 • plugin.disable_full_page_plugin_for_types: application/pdf
 • plugin.importedState: True
 • plugin.state.flash: 2
 • plugin.state.java: 2
 • plugin.state.npdeployjava: 2
 • privacy.clearOnShutdown.formdata: False
 • privacy.clearOnShutdown.history: False
 • privacy.clearOnShutdown.sessions: False
 • privacy.cpd.downloads: False
 • privacy.cpd.formdata: False
 • privacy.cpd.history: False
 • privacy.item.cookies: True
 • privacy.item.downloads: False
 • privacy.item.formdata: False
 • privacy.item.history: False
 • privacy.sanitize.migrateFx3Prefs: True
 • privacy.sanitize.sanitizeOnShutdown: True
 • security.dialog_enable_delay: 0
 • security.warn_viewing_mixed: False
 • storage.vacuum.last.index: 1
 • storage.vacuum.last.places.sqlite: 1375892611

Linh tinh

 • Người dùng JS: Không
 • Có thể tiếp cận: Không
Wesley Branton
 • Top 10 Contributor
579 giải pháp 4945 câu trả lời
Được đăng

Firefox 26.0A1 is not an official release yet.

Try downgrading to Firefox 23.0.1

Firefox 26.0A1 is not an official release yet. Try downgrading to Firefox 23.0.1
kobe 441 giải pháp 5048 câu trả lời
Được đăng

Hello,

Try Firefox Safe Mode to see if the problem goes away. Safe Mode is a troubleshooting mode, which disables most add-ons.

(If you're not using it, switch to the Default theme.)

 • You can open Firefox 4.0+ in Safe Mode by holding the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
 • Or open the Help menu and click on the Restart with Add-ons Disabled... menu item while Firefox is running.

Once you get the pop-up, just select "'Start in Safe Mode"

If the issue is not present in Firefox Safe Mode, your problem is probably caused by an extension, and you need to figure out which one. Please follow the Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems article for that.

To exit the Firefox Safe Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again.

When you figure out what's causing your issues, please let us know. It might help other users who have the same problem.

Thank you.

Hello, '''Try Firefox Safe Mode''' to see if the problem goes away. Safe Mode is a troubleshooting mode, which disables most add-ons. ''(If you're not using it, switch to the Default theme.)'' * You can open Firefox 4.0+ in Safe Mode by holding the '''Shift''' key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut. * Or open the Help menu and click on the '''Restart with Add-ons Disabled...''' menu item while Firefox is running. ''Once you get the pop-up, just select "'Start in Safe Mode"'' '''''If the issue is not present in Firefox Safe Mode''''', your problem is probably caused by an extension, and you need to figure out which one. Please follow the [[Troubleshooting extensions and themes]] article for that. ''To exit the Firefox Safe Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again.'' ''When you figure out what's causing your issues, please let us know. It might help other users who have the same problem.'' Thank you.

Người tạo câu hỏi

Waka_Flocka_Flame, that did not work in safe mode got the same error. But thanks for the suggestion.

Waka_Flocka_Flame, that did not work in safe mode got the same error. But thanks for the suggestion.
kobe 441 giải pháp 5048 câu trả lời
Được đăng

Does it work properly in a new profile?

or reinstalling flash (seems like a flash problem)

Does it work properly in a new profile? * [[Use the Profile Manager to create and remove Firefox profiles]] or reinstalling flash (seems like a flash problem)

Người tạo câu hỏi

Same issue, uninstalled and reinstalled flash from the AOL page when prompted and got the same error. Did the profile as well nada..

Same issue, uninstalled and reinstalled flash from the AOL page when prompted and got the same error. Did the profile as well nada..
kobe 441 giải pháp 5048 câu trả lời
Được đăng

Can you install on top of firefox?

Can you install on top of firefox? * https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Người tạo câu hỏi

Tried downgrading and get the same error, thanks for the suggestion.

Tried downgrading and get the same error, thanks for the suggestion.

Người tạo câu hỏi

Did and got the same error :( ERROR LOADING MODULE: /s=2.0.155.15/js/com/slacker/util/adobe/Omniture.js TypeError: com.slacker.util.CookieJar is undefined

Did and got the same error :( ERROR LOADING MODULE: /s=2.0.155.15/js/com/slacker/util/adobe/Omniture.js TypeError: com.slacker.util.CookieJar is undefined
kobe 441 giải pháp 5048 câu trả lời
Được đăng

I had meant to install over firefox

 • Do these steps in another browser
 1. Download https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ and install it, dont uninstall firefox. Just install firefox over the existing install.
I had meant to install over firefox * '''Do these steps in another browser''' # Download https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ and install it, dont uninstall firefox. Just install firefox '''over''' the existing install.

Người tạo câu hỏi

Upgrade by reinstalling on top of firefox nightly and got the same error. I also submitted a ticker to slacker radio.

Upgrade by reinstalling on top of firefox nightly and got the same error. I also submitted a ticker to slacker radio.
kobe 441 giải pháp 5048 câu trả lời
Được đăng

Does this error also show on sites like Youtube, ones that use flash.

Does this error also show on sites like Youtube, ones that use flash.

Người tạo câu hỏi

No youtube etc.,works find

No youtube etc.,works find
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17415 giải pháp 157309 câu trả lời
Được đăng

Try to set the security.fileuri.strict_origin_policy pref to false on the about:config page.

Try to set the security.fileuri.strict_origin_policy pref to false on the <b>about:config</b> page.

Người tạo câu hỏi

Hi cor-el, thanks for the suggestion tried it and got the same error

Hi cor-el, thanks for the suggestion tried it and got the same error

Người tạo câu hỏi

I tried SeaMonkey: User agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 SeaMonkey/2.23a1 Build identifier: 20130821003001

AOL Radio loaded without any issues, so I'm not sure what that says or maybe it may point the Developers in the right direction to get firefox nightly build to work with AOL..

I tried SeaMonkey: User agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 SeaMonkey/2.23a1 Build identifier: 20130821003001 AOL Radio loaded without any issues, so I'm not sure what that says or maybe it may point the Developers in the right direction to get firefox nightly build to work with AOL..
pannetron 0 giải pháp 3 câu trả lời
Được đăng

I have the same problem in FF 26.0. Visiting Slacker.com works for a while, then stops working with the error as listed. I suspect this is a problem with javascript in FF because when I start getting the error listed in this thread, other javascript features in other, unrelated web pages also start misbehaving. A temporary fix to to quit and restart FF. That works for a while, then the problem returns.

I have the same problem in FF 26.0. Visiting Slacker.com works for a while, then stops working with the error as listed. I suspect this is a problem with javascript in FF because when I start getting the error listed in this thread, other javascript features in other, unrelated web pages also start misbehaving. A temporary fix to to quit and restart FF. That works for a while, then the problem returns.

Người tạo câu hỏi

I gave up and I'm using pandora.

I gave up and I'm using pandora.
AliceWyman
 • Moderator
240 giải pháp 2593 câu trả lời
Được đăng

asstreg, I'm sorry you never got AOL radio ( http://aolradio.slacker.com ?) to work with Firefox and that you resolved the problem by switching to another Internet radio service (pandora). I'll close this thread.

pannetron, See Forum rules and guidelines: For support requests, do not re-use existing threads started by others, even if they are seemingly on the same subject. . If you need help with www.slacker.com you should ask a new question and include troubleshooting information during the ask a question process.

'''asstreg,''' I'm sorry you never got AOL radio ( http://aolradio.slacker.com ?) to work with Firefox and that you resolved the problem by switching to another Internet radio service (pandora). I'll close this thread. '''pannetron''', See [[Forum rules and guidelines]]: ''For support requests, do not re-use existing threads started by others, even if they are seemingly on the same subject. ''. If you need help with www.slacker.com you should [/questions/new ask a new question] and include troubleshooting information during the ask a question process.