X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

My pinned 'app' tabs disappear when I close firefox, since I started syncing with another computer. Windows 7 and Windows 8.

Được đăng

Got a new Windows 8 non-RT tablet. Put regular firefox desktop on it. not metro. synced it with my laptop firefox whic runs windows 7. Since then my pinned app tabs don't stay after I close firefox and restart.

Got a new Windows 8 non-RT tablet. Put regular firefox desktop on it. not metro. synced it with my laptop firefox whic runs windows 7. Since then my pinned app tabs don't stay after I close firefox and restart.

Giải pháp được chọn

In case you are using "Clear history when Firefox closes":

  • do not clear the Browsing History

Note that clearing "Site Preferences" clears all exceptions for cookies, images, pop-up windows, software installation, and passwords.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 11.8 r800
  • iTunes Detector Plug-in
  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.1.3

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17407 giải pháp 157253 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

In case you are using "Clear history when Firefox closes":

  • do not clear the Browsing History

Note that clearing "Site Preferences" clears all exceptions for cookies, images, pop-up windows, software installation, and passwords.

In case you are using "Clear history when Firefox closes": *do not clear the Browsing History *Tools > Options > Privacy > Firefox will: "Use custom settings for history": [X] "Clear history when Firefox closes" > Settings *https://support.mozilla.org/kb/Clear+Recent+History Note that clearing "Site Preferences" clears all exceptions for cookies, images, pop-up windows, software installation, and passwords.