X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Where can I get an offline installer

Được đăng

I setup computers without internet support and I get the offline installers so I can do this. The installers used to be offline but recently they are not. This gets irritating. Why the assumption that the internet is always available???

I setup computers without internet support and I get the offline installers so I can do this. The installers used to be offline but recently they are not. This gets irritating. Why the assumption that the internet is always available???

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Next Generation Java Plug-in 10.25.2 for Mozilla browsers
  • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
  • Shockwave Flash 11.8 r800
  • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.0.3.133
  • 5.1.20513.0
  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.03

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0

Thông tin chi tiết

Yousef 13 giải pháp 71 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Hi, Here is the link to the full installer: https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/22.0/win32/en-US/Firefox%20Setup%2022.0.exe
the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5419 giải pháp 40417 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

This download page supplies the complete setup for offline installation.
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html

This download page supplies the complete setup for offline installation. <br />http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html
imranfv 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng
if you want latest firefore 23 then try this. https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/23.0/win32/en-US/Firefox%20Setup%2023.0.exe