Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Where can I get an offline installer

  • 3 trả lời
  • 19 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi imranfv

more options

I setup computers without internet support and I get the offline installers so I can do this. The installers used to be offline but recently they are not. This gets irritating. Why the assumption that the internet is always available???

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

This download page supplies the complete setup for offline installation.
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html

more options