Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF keeps asking to update, but update server can't be found...?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 318 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have version 19.0.2, it keeps asking me to update but will never connect to the update server. Any suggestions? I've been trying here at work and at home, having the same problem both places.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please go to www.getfirefox.com and download the latest and greatest version of Firefox from there.

more options

You can also find the full version of the latest Firefox 22.0 release in all languages and for all Operating Systems here: