X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

how do i set up an address book in simple mail?

Được đăng

I can't find the address book for Simple Mail. Where is it?

I can't find the address book for Simple Mail. Where is it?

Giải pháp được chọn

There is a support thread for the Simple Mail extension over here:
http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=48&t=2497499

Sorry, I don't use that extension and can't help you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • npsitesafety
  • Amazon MP3 Downloader Plugin 1.0.18
  • Shockwave Flash 11.7 r700
  • Intel web components for Intel® Identity Protection Technology
  • Intel web components updater - Installs and updates the Intel web components

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5395 giải pháp 40094 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

There is a support thread for the Simple Mail extension over here:
http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=48&t=2497499

Sorry, I don't use that extension and can't help you.

There is a support thread for the Simple Mail extension over here: <br /> http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=48&t=2497499 Sorry, I don't use that extension and can't help you.