Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I install Firefox on a computer with no current browser on it?

  • 3 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 7308 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have a laptop with a corrupt browser (Explorer) and I want to install Firebox. But, because the current browser won't launch I have no access to the download site.

I have a laptop with a corrupt browser (Explorer) and I want to install Firebox. But, because the current browser won't launch I have no access to the download site.

Giải pháp được chọn

You can also download the latest version via FTP:

ftp
open ftp.mozilla.org
username: anonymous
password: anonymous
cd pub/mozilla.org/firefox/releases/latest/win32/en-US
ls
binary
lcd x:\ (drive letter of the USB drive)
get "Firefox Setup 22.0.exe"
(check that you have the Firefox Setup 22.0.exe file on the USB drive)
bye

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 6

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Download Firefox from here - http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html - on a computer that does have a working browser. Then transfer the setup file to a USB Flash Stick.

Plug that USB Flash Stick into the other computer and launch the Firefox setup file.

Note: If you use s different Firefox download location you might get the Firefox stub setup file (only 274KB) for online installation.

more options

When on different machine, use the Chosen Solution.


IF only able to do use machine with problem then can use terminal/dos-prompt two options:

option #1 Download Google Chrome Without a Web Browser using Windows Command Line (Dated: February 7, 2013) Link: link text download-google-chrome-without-a-web-browser-using-windows-command-line

option #2 How To Download Firefox Without a Web Browser (Dated June 14, 2009) Link: how-to-download-firefox-without-a-web-browser

more options

Giải pháp được chọn

You can also download the latest version via FTP:

ftp
open ftp.mozilla.org
username: anonymous
password: anonymous
cd pub/mozilla.org/firefox/releases/latest/win32/en-US
ls
binary
lcd x:\ (drive letter of the USB drive)
get "Firefox Setup 22.0.exe"
(check that you have the Firefox Setup 22.0.exe file on the USB drive)
bye

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào