Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Had bookmarks earlier, came back later all gone. Way to get them back?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I had my bookmarks earlier in the day I shutdown my computer. Came back on my computer a couple of hours later and it is all gone. Bookmarks, sites, everything. Is there a way to get them back?

I had my bookmarks earlier in the day I shutdown my computer. Came back on my computer a couple of hours later and it is all gone. Bookmarks, sites, everything. Is there a way to get them back?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Firefox > Bookmarks > Import/Backup > Restore Restore bookmarks from previous date.

Được chỉnh sửa bởi kobe vào

more options

Giải pháp được chọn