Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I find my passwords, Firefox stores them , but where?

  • 2 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 163651 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jafar Muhammed

more options

I remembr that I have seen my passwords stored on firefox, can you tell me where to find them again?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello, see Security and passwords settings

thank you

more options

Giải pháp được chọn

You can find more here

Được chỉnh sửa bởi Jafar Muhammed vào