Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Army of Awesome Suspends my Twitter

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bratin

more options

Every time I try to use the Army of Awesome app to answer people's questions on Twitter it suspends my account because I'm tweeting too many people. It thinks I'm spamming when I'm not, so it automatically suspends my Twitter account. This has happened twice... What should I do to prevent this from happening when I answer people's tweets?

Được chỉnh sửa bởi Bratin vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Thank you! I'm glad I'm not the only one. This is a very helpful reply and once again, thank you!!!