X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Cant seet he bookmarks and folders in Library when we press show all bookmarks, hence cannot organize the bookmarks into folders

Được đăng

what you describe in your help section :

"Click the Bookmarks button Bookmarks button win 2 on the right side of the navigation toolbar and select Show All Bookmarks to open the Library window.

While you have the Library window open, you can also drag bookmarks into other folders like the Bookmarks Menu folder which will show your bookmarks in the menu under the Bookmarks button Bookmarks button win 2 . If you add bookmarks to the Bookmarks Toolbar folder they'll show up on the Bookmarks Toolbar. "

when we press show all bookmarks The Library box came out but no bookmark is shown at all


there is bookmars toolbar bookmarks menu etc... But no actual bookmarks and cant open any of the option provided

what you describe in your help section : "Click the Bookmarks button Bookmarks button win 2 on the right side of the navigation toolbar and select Show All Bookmarks to open the Library window. While you have the Library window open, you can also drag bookmarks into other folders like the Bookmarks Menu folder which will show your bookmarks in the menu under the Bookmarks button Bookmarks button win 2 . If you add bookmarks to the Bookmarks Toolbar folder they'll show up on the Bookmarks Toolbar. " when we press show all bookmarks The Library box came out but no bookmark is shown at all there is bookmars toolbar bookmarks menu etc... But no actual bookmarks and cant open any of the option provided

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 11.7 r700
 • Google Update
 • iTunes Detector Plug-in
 • 2.4
 • McAfee MSS+ NPAPI Plugin
 • 5.1.20125.0
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.5.3"
 • Yahoo Application State Plugin version 1.0.0.7
 • NPWLPG
 • BrowserPlus -- Improve your browser! -- http://browserplus.yahoo.com/

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0.1; WUID=5c50392ef6f48b9ea87faea38c4ec350; WTB=2996) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1

Thông tin chi tiết

Chiranjit Biswas 7 giải pháp 52 câu trả lời
Được đăng
https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-sync-take-your-bookmarks-and-tabs-with-you#w_wheres-all-my-data