Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Saving New A Recovery Error

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am trying to create a new Recovery Key. In Options, Sync, Manage Account, Generate a New Recovery Key, Save ... then when I select Change Recovery Key, I receive an error message that there was a problem generating a new Recovery Key.

I am trying to create a new Recovery Key. In Options, Sync, Manage Account, Generate a New Recovery Key, Save ... then when I select Change Recovery Key, I receive an error message that there was a problem generating a new Recovery Key.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to delete your current account and create a new Sync account.