Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I save emails that have been sent

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

on some other service providers, there are files called "sent mail" where those are saved automatically. How do I set up to do that on my yahoo mail account.

on some other service providers, there are files called "sent mail" where those are saved automatically. How do I set up to do that on my yahoo mail account.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Not a Firefox support issue.

See Yahoo Mail support for help with that.