Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is the Firefox menu button, where is it and what if I don't have it?

 • 1 trả lời
 • 9 gặp vấn đề này
 • 1245 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am still not able to figure how to get to the Firefox general page. I do have a menu bar but nothing there helps me. One of the answers to my previous (which I am still trying to complete) talked about the Firefox menu button but I can't figure out what it is, where it is and what do I do if I don't

Giải pháp được chọn

On Windows XP the default is to show the menu bar and not the Firefox menu button.

You get the orange Firefox menu button when the menu bar is hidden.

 • Firefox menu button > Options
 • View > Toolbars (press F10 to display the menu bar)
 • right-click empty toolbar area

See:

 • Press the F10 key or tap the Alt key to bring up the "Menu Bar" temporarily if the menu bar is hidden.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 6

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

On Windows XP the default is to show the menu bar and not the Firefox menu button.

You get the orange Firefox menu button when the menu bar is hidden.

 • Firefox menu button > Options
 • View > Toolbars (press F10 to display the menu bar)
 • right-click empty toolbar area

See:

 • Press the F10 key or tap the Alt key to bring up the "Menu Bar" temporarily if the menu bar is hidden.