X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ & ΚΑΡΤΕΛΛΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ & ΤΟ ΠΑΝΤΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Được đăng

Duplicate question please see and continue with /questions/957305#answer-429490

BROWSER DOES NOT KEEPING MY ADJUSTMENTS OF LAST SESSION FOR TABS AND WINDOWS AS WELL AS THE PLACE OF SAVING.

Duplicate question please see and continue with [/questions/957305#answer-429490] BROWSER DOES NOT KEEPING MY ADJUSTMENTS OF LAST SESSION FOR TABS AND WINDOWS AS WELL AS THE PLACE OF SAVING.

Được chỉnh sửa bởi John99 vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 11.7 r700
 • Next Generation Java Plug-in 10.17.2 for Mozilla browsers
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • MindSpark Toolbar Platform Plugin Stub for 32-bit Windows
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.02
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.0
 • A plugin to detect whether the Adobe Application Manager is installed on this machine.
 • 4.1.10329.0
 • The plug-in allows you to open and edit files using Microsoft Office applications
 • Office Authorization plug-in for NPAPI browsers
 • NPWLPG

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0

Thông tin chi tiết

John99 971 giải pháp 13138 câu trả lời
Được đăng

Duplicate question please see and continue with /questions/957305#answer-429490

I will lock this thread.

Duplicate question please see and continue with [/questions/957305#answer-429490] I will lock this thread.