Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google homepage hijacked and settings disappear. Why?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 142 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Everytime I start computer Mozilla becomes homepage. I am signed out of yahoo and gmail and FB. Bookmarks and add-ons all disappear. Ran ZoneAlarm scan and Windows scan. Shows nothing. What do I do?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you do not keep changes after a restart then see:


Some security software has virtualization or sandbox features that may cause problems by protecting and restoring files in the Firefox profile folder.