Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why doesn't the Plug-in Check read plug-ins correctly in Chrome?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 254 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When I go to https://www.mozilla.org/en-US/plugincheck/ , in Chrome, it says my plug-ins are out of date, but when I check the Chrome Extensions/plug-ins all the version numbers match up to the latest version. This also happens in Safari, Opera, Camino, Chromium and Omniweb. Is Mozilla plug-in checker for Firefox only?

Giải pháp được chọn

Yes, the Mozilla Plugin Check page is specifically for Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, the Mozilla Plugin Check page is specifically for Firefox.