Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The Adobe Flash plugin has crashed help

  • 41 trả lời
  • 241 gặp vấn đề này
  • 29500 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

It started happening after i updated my flash plugin version 11.6.602.180 activeX version not installed . I've re installed the flash plugin many times and i have updated my firefox 20.0 every thing i updated dosn't even fix it.I have try all the regarding crashes in firefox,but i have tried all the methods all is updated and still keep constantly crashing i also have Google chrome install on my window.? How do i fix it to not crash any more like this?

Hers the list of all the submitted crash reports in sky-drive https://skydrive.live.com/#cid=0379D37A732CAE9F&id=379D37A732CAE9F!124

Được chỉnh sửa bởi zahmniva vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi violetz, could you try the steps in this post: https://support.mozilla.org/en-US/questions/955929?page=2#answer-473210

  1. 1
  2. 2
  3. 3