Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

search for text when I start typing, I want to disable it but it doesn'

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1508 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I chat in chat rooms from time to time and I find it bothersome when every time I start to type the computer starts to search for text. I have gone to firefox options and it is not enabled but search it does. Can you suggest a way that I can stop that from happening?

Thank you

Sherrie

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn