Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where are my personas?

  • 22 trả lời
  • 41 gặp vấn đề này
  • 1226 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Patricia

more options

Somehow your program updated me to Firefox 20 and the personas DO NOT display.

I've also never seen a company go so far out of their way to not want to communicate with their users.

edited by a moderator due to language

Được chỉnh sửa bởi the-edmeister vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

thanks in any case for dropping by and inquiring that was very kind

more options

thanks in any case for dropping by and inquiring that was very kind

  1. 1
  2. 2