Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Install firefox gpo msi package

  • 1 trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 20807 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

How to install and upgrade firefox automaticaly on more than 100 computers in corporate invoirment. (users without administrative permissions and very limited internet connections) Can we expect original firefox msi packages in the future, to install with Microsoft domain GPO? Is there any other solution for my problem?

Best regards Marko Rotar

Tất cả các câu trả lời (1)

more options