X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

I still can not get on my sons college website...it does not give me an option after I hit clear recent history

Được đăng

I still can not get on my sons college website....I have no problems with other sites

I still can not get on my sons college website....I have no problems with other sites

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Next Generation Java Plug-in 10.17.2 for Mozilla browsers
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • npsitesafety
 • Shockwave Flash 11.6 r602
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.1.6
 • McAfee MSS+ NPAPI Plugin
 • 5.1.20125.0
 • Shockwave Flash 11.5 r502
 • Coupons, Inc. Coupon Printer Plugin
 • Coupons, Inc. Coupon Printer DLL
 • VLC media player Web Plugin 2.0.2
 • NPWLPG
 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 11.6.3.633
 • DivX VOD Helper Plug-in
 • DivX Web Player version 2.1.2.265

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0

Thông tin chi tiết

Andrew
 • Moderator
324 giải pháp 4090 câu trả lời
Được đăng

Please update to version 19.0.2

Please update to version 19.0.2
James
 • Top 25 Contributor
 • Moderator
1603 giải pháp 11348 câu trả lời
Được đăng
Duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/954287