Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Do you set the Firefox cache in bytes or kilobytes ? (about:config says integer)

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 182 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am using a 1GB ramdisk Windows 8 (NOT 64 bit). Do you set the browser.cache.disk.capacity

in bytes or kilobytes ? About:config says integer.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

hello, that integer specifies the amount in KB - http://kb.mozillazine.org/Browser.cache.disk.capacity

more options

Hello Lisa77, in KB see: Browser.cache.disk.capacity

thank you

more options

You can also set this value here if you (temporarily) override automatic cache management:

  • Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content