Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My current tabs are below Firefox home tab, I want them aline next to Firefox home tab, how?

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 104 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

Previously tab settings of my Firefox browser were set to default settings (I guess) as it was set as the colored Firefox home tab with its drop down button were set at left top corner of the window and then the other tabs were set just next to it on the same aline. Now the tab settings ate changed with top left is the Firefox home tab, the other tabs are just down to it.

I like to have my previous settings back as it was all in the same aline. Would you please help me out of the issue?

Thanks,

Regards,

Cyberkhan

Giải pháp được chọn

That is only possible if you run Firefox with a maximized screen.


You can look at this extension:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Could you provide a screenshot of your issue and point of what changed? For help with creating a screenshot please see How do I create a screenshot of my problem?

more options

Hi,

Here is a screen shot for your reference.

Thanks,

Cyberkhan

more options

Giải pháp được chọn

That is only possible if you run Firefox with a maximized screen.


You can look at this extension: