Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloadhelper does not work with Ver 18 , downloadhelper is ver. 4.9.13. It has worked in the past.Pls help

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 309 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi _mig

more options

I have it on three different OS's none work, XP pro, win 7 64 bit and win XP Media Center with it.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please contact the developers here: http://www.downloadhelper.net/support-expert.php as we are unable to troubleshoot with these types of issues.

more options

I suggest using Video DownloadHelper v 4.9.14 which is the latest version.

If you still have problems, please give details at http://www.downloadhelper.net/support-expert.php