Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is the 'tools' menu in Firefox 18?

  • 3 trả lời
  • 28 gặp vấn đề này
  • 67159 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can't open .pdf files (like IRS forms) and I'm directed to the tools menu to allow this, but I can't find the 'tools menu.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi ssmarsh1968,
press Alt + T and the Tools menu willl show up.

more options

Firefox Orange Button > Option > Check the "Menu Bar"

or

press ALT to display the menu bar

more options