X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

how to clear cookies and cache on firefox mozilla?

Được đăng

I need help with clearing cache and cookies on Firefox Mozilla. Please respond.

Thank you, Majak

I need help with clearing cache and cookies on Firefox Mozilla. Please respond. Thank you, Majak

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Google Update
 • Shockwave Flash 11.5 r502
 • RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-In
 • RealPlayer Download Plugin
 • RealNetworks(tm) RealDownloader Chrome Background Extension Plug-In
 • RealNetworks(tm) RealDownloader PepperFlashVideoShim Plug-In
 • RealNetworks(tm) RealDownloader HTML5VideoShim Plug-In
 • RealDownloader Plugin
 • RealJukebox Netscape Plugin
 • RealNetworks(tm) RealPlayer Chrome Background Extension Plug-In
 • RealPlayer(tm) HTML5VideoShim Plug-In
 • 4.1.10329.0
 • iTunes Detector Plug-in
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
 • Top 25 Contributor
 • Moderator
1535 giải pháp 10716 câu trả lời
Được đăng
[[How to clear the Firefox cache]] and [[Delete cookies to remove the information websites have stored on your computer]] should help