Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

if i close a tab accidentally how can i get it back instantly

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 74067 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shakt!

more options

guys i accidentally closed one of tabs i was browsing accidentally i closed it rather than another is there any way to restore it please help me. Thanks in advance

Giải pháp được chọn

hello, press ctrl+shift+t in order to bring the closed tab back or go to firefox > history > recently closed tabs...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 19

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello, press ctrl+shift+t in order to bring the closed tab back or go to firefox > history > recently closed tabs...

more options

thank you very much