Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have Firefox 18 but my gmail won't load.

 • 2 trả lời
 • 10 gặp vấn đề này
 • 5809 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi DWR46

more options

I get an error message about cookies and I don't know what to do next.

The page isn't redirecting properly

     Firefox has detected that the server is redirecting the request for this address in a way that will never complete.
   
 This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept
  cookies.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello, try to clear the cache & cookies from google.com and reload the page.

more options

Thanks, that worked fine! I also set Mozilla as the default browser after I cleaned the cache and the cookies.

Problem solved.

Được chỉnh sửa bởi DWR46 vào