Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

import bookmarks

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Syman

more options

My MacBook hard drive (HDD) died. Now I have new HDD. Now my old hard drive is like external HDD. And I'm trying save all files from old HDD to my new HDD. How can I import bookmarks into my new hard drive? Where can I find my old bookmarks on my old HDD?

My MacBook hard drive (HDD) died. Now I have new HDD. Now my old hard drive is like external HDD. And I'm trying save all files from old HDD to my new HDD. How can I import bookmarks into my new hard drive? Where can I find my old bookmarks on my old HDD?

Được chỉnh sửa bởi Syman vào

Giải pháp được chọn

See:


On Mac you can find the Firefox Profile Folder here:

  • /Users/<user>/Library/Application Support/Firefox/Profiles/<profile>/

I'm not sure if this is a hidden folder with the drive connected as slave.

In Mac OS X v10.7, the $HOME/Library folder is a hidden folder.

Open Finder and use one of these:

  • Go > Go To Folder (Shift-Command-G) and in the dialog type: ~/Library
  • Open the "Go" menu and hold down the Option key to make the Library appear
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

See:


On Mac you can find the Firefox Profile Folder here:

  • /Users/<user>/Library/Application Support/Firefox/Profiles/<profile>/

I'm not sure if this is a hidden folder with the drive connected as slave.

In Mac OS X v10.7, the $HOME/Library folder is a hidden folder.

Open Finder and use one of these:

  • Go > Go To Folder (Shift-Command-G) and in the dialog type: ~/Library
  • Open the "Go" menu and hold down the Option key to make the Library appear
more options

Thank you for help. Now I have another question - how can i see hidden folder?

more options

You can read that in the second part of my above post.

more options

I found /Users/<user>/Library/Application Support/Firefox/Profiles/<profile>/ . There are a lot of files, witch of them will be bookmarks?

more options

Sorry, thank you sooooo much! Everything is ok =))))