Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Import bookmarks from IE10 to FF18 brought only folders but not bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ken Isaacson

more options

I went through the import process to bring my bookmarks from IE10 to FF18 on my Win 8 machine. Now, in Firefox, I have folders in my Library that correspond to the bookmark folders in IE, but the folders are empty--no bookmarks in them.

Suggestions?

Thanks.

Ken

Giải pháp được chọn

Solved.

I had tried the "Import data from another browser" method, and that resulted in the empty folders.

After posting my question, I went into IE, exported the bookmarks to an HTML file, and then imported that, and it worked.

Thanks.

Ken

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Được chỉnh sửa bởi iamjayakumars vào

more options

Giải pháp được chọn

Solved.

I had tried the "Import data from another browser" method, and that resulted in the empty folders.

After posting my question, I went into IE, exported the bookmarks to an HTML file, and then imported that, and it worked.

Thanks.

Ken