Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I get the grab pro toolbar to download the video instead of only the web settings

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi iamjayakumars

more options

I have the orbit downloader tool bat and activated the Grab pro. Whenever I play a video from either You Tube or Dailymotion, the Grab Pro will start downloading the web mage address repeatedly for at least 5 to 8 times. When I click on those web site to dwonload, I will only get the website address or nothing at all. The video or movies do not get downloaded.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options