Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Reported Windows 7 and Firefox 18 problems

  • 1 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 833 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ecparks01

more options

I recently reported problems with Windows 7 patches that were loaded on my Dell laptop, along with an auto-update to Firefox on Jan 10th.

Giải pháp được chọn

After rebooting my system several times, Firefox is working properly.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

After rebooting my system several times, Firefox is working properly.