Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Varför startar alltid Firefox med Yahoo hemsida??? / Why Yahoo??

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1259 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi boondocks

more options

Varje gång jag startar Firefox så kommer Yahoo upp som startsida oavsett vad jag valt som startsida! Varför? Detta började i förrgår innan dess var allt normalt!

Every time I start Firefox Yhoo always comes up as a selected starting page, no matter which site I have selected. Howcome? This started day before yesterday. Up until then everything was "normal"! I wanna get rid of thie, or I won't use Firefox any longer.

Giải pháp được chọn

hello, maybe it's an issue with adware - please refer to this article: Remove a toolbar that has taken over your Firefox search or home page

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello, maybe it's an issue with adware - please refer to this article: Remove a toolbar that has taken over your Firefox search or home page

more options

Thanks man, taht worked super. Phu, I got rid of 'em at last...