Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I prevent windows from being stacked up in the task bar?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 356 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi treplag

more options

This happens even if there is enough room for all of them, and makes it harder to switch back and forth between windows.

Giải pháp được chọn

I'll try that. Thanks for the help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Have you considered using tabs instead of windows?

more options

You should be able to set this via the properties of the Windows Task bar via the right-click context menu.

more options

Giải pháp được chọn

I'll try that. Thanks for the help.